Den generelle hovedregel: Som et generelt utgangspunkt vil arvereglene i landet der avdøde bodde fast på dødsfallstidspunktet som oftest legges til grunn for fordelingen av arven etter avdøde.

 

Norsk statsborger bosatt i utlandet: Den generelle hovedregelen over gjelder også i de fleste tilfeller der avdøde var norsk statsborger bosatt i utlandet. Det finnes imidlertid enkelte unntak i form av land hvor statsborgerlandets rett kan eller må legges til grunn. F. eks vil arvingene etter en norsk statsborger bosatt i et annet nordisk land i visse tilfeller kunne kreve at boet fordeles etter norske arveregler. Et annet eksempel er der hvor en norsk statborger i sitt testament har bestemt at norske arveregler skal gjelde og landet avdøde var bosatt i respekterer denne typen testamentariske bestemmelser.

 

Utenlandsk statsborger bosatt i Norge: Som hovedregel vil norske arveregler gjelde der en utenlandsk statsborger dør bosatt i Norge. Igjen finnes det mulige unntak, som det ovennevnte hvor en statsborger fra et annet nordisk land dør bosatt i Norge, men åpenbart har en nærmere tilknytting til statsborgerlandet. 

 

Eiendom og verdier i utlandet: Etter norsk arverett og internasjonal privatrett vil verdier i utlandet tilhørende et norsk dødsbo fordeles etter norske arveregler. Men i visse tilfeller vil arvereglene som gjelder for fordelingen av verdien være bestemt av hvilket land verdien befinner seg i. Dette forekommer i første rekke ved arv av fast eiendom, men vil også kunne gjelde for andre verdier. 

 

Internasjonal arv- og skifterett er et komplekst rettsområde og vil i de aller fleste tilfeller kreve bistand fra advokat. Advokatfirmaet Schjølberg, som driver arvehjelpen.no, er ett av svært få advokatfirmaer i Norge som spesialiserer seg innen internasjonale arvesaker. Advokatfirmaet Schjølberg kan nås på telefon +47 22 33 66 82 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.