EktefellesUskifteordningen er en særordning for gjenlevende ektefelle. Formålet er å prioritere gjenlevende ektefelle.

Uskifte betyr i praksis at alt blir som før. Det vil si at gjenlevende ektefelle på grunnlag av en “begjæring om uskifte” overtar ansvaret for arv og gjeld og blir sittende med alle verdier og bestemmer over disse på vanlig måte.

Det er et par unntak:

  1. Gjenlevende ektefelle kan ikke gi bort (inkl. gavesalg) fast eiendom
  2. Gjenlevende ektefelle kan ikke gi bort større gaver (dvs. gaver som står i misforhold til boets verdi).

Heller ikke vil gjenlevende ektefelle kunne begunstige enkelte arvinger på bekostning av de andre arvingene.Gjenlevende ektefelle vil normalt ha en ubetinget rett til å overta boet i uskifte og er ikke avhengig av samtykke fra andre arvinger (unntatt fra avdødes eventuelle særkullsbarn).

Med de unntak som er nevnt ovenfor og med reservasjon for direkte "misleg" atferd har gjenlevende full anledning forbruke alle verdiene i uskifteboet. Gjenlevende har ingen plikt til ta hensyn til de arvinger som venter på sin fars- eller morsarv. Uskifte medfører intet ansvar med hensyn til forsvarlig forvaltning eller konservering av førstavdødes verdier.

I uskiftetilfellene utsteder tingretten – i stedet for en ordinær skifteattest – en egen “uskifteattest”. Det er viktig å være klar over at uskifte beror på et eget rettslig grunnlag (beslutning) og at det ikke er det samme som et dødsbo hvor en unnlater å overta arv og gjeld slik at boet blir stående i ingenmannsland som et ”ikke skiftet” dødsbo.

ForbudUskifteordningen innebærer skranker for den som vil gifte seg på nytt. Utgangspunktet er da at gjenlevende, før nytt ekteskap inngås, må ha skiftet (eller i det minste innledet skifte) med førstavdødes arvinger. Likeledes vil førstavdødes arvinger kunne kreve skifte av uskifteboet hvis lengstlevende blir samboer og samboerskapet består i to år eller mer. 

I en del situasjoner må det derfor vurderes nøye om uskifte, når alt kommer til alt, vil være den mest formålstjenlige løsningen.