1. Erklæring om overtagelse av arv og gjeld (hvis man ønsker å skifte privat) må innsendes til den stedlige tingrett (mer info) innen 60 dager etter dødsfallet. Denne fristen gjelder også for gjenlevende ektefelle for innsending av melding om uskifte. Fristen kan forlenges av tingretten. Tidsrammen på 60 dager fungerer i praksis mer som et veiledende utgangspunkt enn som en absolutt frist hvor rettigheter går tapt hvis den ikke overholdes.

  2. Melding om arv må sendes skattefogden innen 6 måneder etter dødsfallet. (Gjelder kun arv etter dødsfall før 1.1.2014)

  3. Avkall på arv til fordel for livsarving for å redusere arveavgift må være meddelt det lokale skattefogdkontor senest samtidig med at melding om arv innsendes. (Gjelder kun arv etter dødsfall før 1.1.2014)

  4. Testamentsarving må ovenfor tingretten påberope seg testamentet innen 6 måneder etter dødsfallet (forutsatt at arvingen vet om både testamentets eksistens og dødsfallet).

  5. Retten til å kreve offentlig skifte utløper 3 år etter dødsfallet.

  6. Arveretten foreldes 10 år etter dødsfallet.