Jeg er tilgodesett i testament. Hva gjør jeg?

Det forutsettes at det foreligger et gyldig testament.

Først må det avklares om du er testamentsarving eller legatar. Dine rettigheter i boet vil være avhengig av dette.

Du er testamentsarving hvis du – gjennom en andelsangivelse - er tilgodesett med alt sammen, en brøkdel av boet eller det som måtte være igjen etter at de som skal ha bestemte gjenstander eller beløp har fått sitt.

Du er legatar hvis du – gjennom en konkret angivelse - er tilgodesett med et bestemt beløp og/eller en eller flere objekter, det være seg gjenstander, verdipapirer, konti eller andre ting.


ARV SOM TESTAMENTSARVING

ARV SOM LEGATAR