Hva gjør jeg?

Som oftest, ingen ting.

Det forutsettes at ditt søsken ikke har skrevet testament.

Hvis ditt søsken etterlater seg ektefelle og/eller egne barn/barnebarn, så vil kun disse være arvinger. Ektefellen eller barna til ditt søsken vil da selv ta hånd om situasjonen og det er intet du behøver å foreta deg.

Hvis ditt søsken hverken etterlater seg ektefelle, egne barn/barnebarn, så går arven opp til dennes foreldre, med en halvpart hver av dem.

ArverettDet er bare hvis en eller begge av foreldrene er døde at du og dine eventuelle andre søsken vil være aktuelle som arvinger.

Enten du overtar boet alene eller sammen med dine andre søsken så gjelder dette:

 

Forsiktig med gjeldsovertagelse

OBS! Aller først: Hvis verdiene etter avdøde er mindre enn gjelden må du, for all del, ikke underskrive de vanlige skiftepapirene, ellers vil du automatisk bli personlig ansvarlig for all den gjelden som avdøde etterlater seg.

AnsvaretEr du i tvil om størrelsen på gjelden bør du rykke inn proklama. På den måten får du også eliminert krav som kreditorer ikke har anmeldt før utløpet av proklamafristen. Husk bare at skattekrav og pantegjeld ikke rammes av proklamaets preklusive virkning, så her må du for sikkerhets skyld sjekke direkte med skatteoppkreveren om avdøde har skattegjeld og med tinglysningsmyndighetene hva angår panteheftelser

Hvis gjelden overstiger verdiene i boet, så bør du holde deg unna og la kreditorene og tingretten ordne opp i ”arv og gjeld”.

Forutsatt imidlertid at boet er i pluss og at du/dere derfor vil overta boet, så må du/dere, for å komme til arven skaffe dere en skifteattest. Dette er et helt nødvendig dokument som viser at du/dere er berettiget til å ta hånd om boet, feks. ordne opp i forhold til banker, myndigheter, etc.

Du/dere trenger bare å fylle ut skjemaet "Erklæring om privat skifte av dødsbo" som du/dere antagelig allerede har fått fra begravelsesbyrået. Dette kan du/dere også få ved henvendelse til tingretten.

NødvendigNår du/dere har innlevert det aktuelle skjemaet til tingretten så vil du/dere etter kort tid få tilsendt en skifteattest. Denne attesten er et helt nødvendig legitimasjonsdokument i forhold til de banker, forsikringsselskaper, offentlige instanser etc. når du/dere skal ordne opp i sakene etter dine avdøde foreldre.Trenger jeg advokathjelp?

Hvis du er enearving så er det sjelden nødvendig å benytte advokat, forutsatt at formues-situasjon etter avdøde er oversiktlig, Siden det hverken vil være andre arvinger som har konkurerende interesser, og antagelig heller ikke tvil om hva boet omfatter, så er dette noe du fint skulle greie på egen hånd.

Hvis dere er flere søsken som har et innbyrdes godt forhold og samarbeider godt, så er det også liten grunn til å benytte eksterne resurser på bo-oppgjøret. Da blir dere greit enige om framgangsmåte og endelig fordeling av verdiene.

Husk at dere søsken, etter reglene skal arve like stor part på hver grein, Hvis et av dine søsken tidligere er falt fra, så trer dennes livsarvinger inn i dennes sted.

Hvis du og dine søsken, dere imellom, har et anstrengt forhold, så vær forsiktig. Konflikter og uvennskap kan svært lett oppstå. Husk at følelser og misforståelser ofte kan spille en stor, men ikke alltid like synlig, rolle i slike arveoppgjør. Erfaring viser at arveoppgjørene i søskenflokker hvor det fra før er indre motsetninger, dessverre lett fører til dyptgripende, hatpregede konflikter. I disse tilfellene vil det være mest fornuftig å overlate booppgjøret til en nøytral bobehandler.

 

Bistand

Relaterte lovtekster:

Relatert materiell: