Hva gjør jeg?

HusstandsfellesskapSom hovedregel har samboere ingen rett til arv. Det er imidlertid to unntak fra denne hovedregelen:

Hvis dere har, har hatt eller venter felles barn vil du ha rett til arv og å sitte i uskifte. Din rett til arv vil være fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G tilsvarer, pr. 1.5.2015, kr 360 272). Dette beløpet følger direkte av loven. Retten til slik arv trenger derfor ikke å fastsettes i testament. Skulle verdiene etter avdøde utgjør et beløp mindre enn 4 G vil du arve de verdier din samboer har etterlat seg.

Hvis dere ikke har felles barn men har vært samboere i fem år eller mer vil en rett til arv på 4 G (se ovenfor) kunne fastsettes i testament. En slik disposisjon vil, imotsetning til andre testamentariske disposisjoner, stå i første rekke og dermed gå foran eventuelle særkullsbarns pliktdels arv.


For samboerskap i mindre enn fem år, uten felles barn gjelder følgende:

Selv om dere har en samboeravtale så er den dessverre uten verdi når det gjelder selve arveretten. Det er i dag bare ved testament at samboere kan gi hverandre arverett.
 
Samboeravtalen kan imidlertid ha stor betydning som bevis på hva du eier.

SamboersHvis dere har ordnet dere med livsforsikringer hvor dere gjensidig har begunstiget hverandre, så vil det kunne avhjelpe din manglende arverett. Poenget er at du da kan benytte forsikringsoppgjøret til å kjøpe ut samboerens arvinger, og på den måten beholde felles bolig etc. mest mulig inntakt.

Hvis du ikke har noe testament eller livsforsikring å falle tilbake på, så vil reglene i lov om husstandsfellesskap likevel kunne være til noe hjelp for deg hvis du ønsker å overta boligen og/eller innbo. Problemet er at denne loven kun kan gi deg en rett til løse ut (les: kjøpe ut) din samboers arvinger. Den er derfor til liten nytte hvis du, på grunn av din samboers bortgang, sliter økonomisk.

Advokathjelp?

Normalt vil situasjonen være så oversiktlig og grei at du ikke trenger advokat.

Unntak kan gjelde hvis dere har hatt en sammenblandet økonomi og det er tvil om hvem som eier hva. I en slik situasjon kan advokatbistand ha noe for seg. For å unngå oppblåsing av saken, vil det være lurt å prøve ut mulighetene for en rask, effektiv og frivillig løsning i forhold til boet.

 

 

Bistand

Relaterte lovtekster:

Relatert materiell: