Hva er preklusivt proklama?

ProklamaetsKort fortalt; en kunngjøring med et lovbestemt innhold hvor avdødes kreditorer oppfordres til å melde kravet sitt i dødsboet innen 6 uker (proklamafristen).

Poenget er at fordringer (gjelder ikke skattekrav og krav etter folketrygden) som ikke er anmeldt innen proklamafristens utløp blir prekludert. (bortfaller).

Hvis du er urolig for at gjelden kan være større enn verdien av eiendelene i boet bør du kontakte tingretten, eller en advokat, for å få utstedt et preklusivt proklama. Etter at proklamafristen er ute vil du kunne ta stilling til hvorvidt du vil “overta arv og gjeld.” i forbindelse med et privat skifte.

KunngjøringKunngjøringen må fylle bestemte formkrav og offentliggjørelsen må følge en nøye angitt framgangsmåte. Det er bare når formkravene og kunngjøringsanvisningene er fulgt at det oppnås en preklusjon av fordringene.