TingrettenInstitusjonen “skifteretten” har gått ut på dato og begrepet er ikke lenger i bruk. I stedet har vi fått “tingrett”. Hos tingretten vil henvendelser vedrørende dødsfall, arv og skifte bli satt over til “skifteavdelingen”.

I Oslo gjelder en særordning. Der er det skifteavdelingen ved Oslo byfogdembete og ikke tingretten som steller med skiftesakene.

Adressen til din lokale tingrett finner du her.