Din plass i arverekken

BarnsSom direkte avkom etter din avdøde forelder står du og dine eventuelle søsken helt først i arverekken. Forutsatt at din avdøde forelder ikke etterlater seg ektefelle eller testament vil ditt arveledd være enerådende. Hvis du er enebarn arver du det hele.

Vær imidlertid oppmerksom på at lovgiveren har gitt avdødes gjenlevende ektefelle en så sterk arverettslig stilling at avdødes barn, selv om de etter lovens system er nr. 1 i arverekken, i realiteten blir nr. 2. Dette fordi gjenlevende ektefelle vil ha rett til å bli sittende med boet i uskifte. Et sentralt unntak er der hvor gjenlevende ektefelle ikke er arvingens forelder, altså en stemor eller stefar. En steforelder vil ikke ha rett til å sitte i uskifte i forhold til et særkullsbarn (avdødes arving som ikke også er gjenlevende ektefelles livsarving). Denne typen skifter, mellom steforelder og livsarving, kalles ofte "sammensatt skifte". Sammensatte skifter er ofte kompliserte, både juridisk og praktisk, og terskelen for konflikt er som regel svært lav. Derfor anbefaler vi, som en hovedregel, at partene søker advokatbistand for hjelp til skifte.

 

Likedeling

Hvis du har søsken er hovedregelen likedeling. Det vil si at du og dine søsken ugjør hver deres grein. Dette innebærer at det som måtte være av avkom etter eventuelt tidligere avdød søsken vil være arveberetiget til den parten som ville ha tilkommet det avdøde søsken.

Unntak fra likedelingsprinsippet kan forekomme i forbindelse med:

  • Avkorting etter arveloven
  • Forloddsrett etter arveloven

 

Testament?

Hva hvis min forelder har opprettet testament?

Hovedregelen er at din forelder kan bestemme over arven ved testament. Det vi kaller ”plikdelsreglene” begrenser imidlertid testasjonsfriheten:

  • Pliktdel – innebærer at 2/3 av formuen etter din forelder er reservert for ditt arveledd. Så lenge din forelder sørger for at du og dine søskens linjer hver arver minimum kr. 1 000 000,00 så kan arvelateren uten å være hindret av 2/3-begrensningen, fritt testamentere over resten av formuen.

 

Hva gjør jeg?

Særkullsarving

Svaret avhenger av de konkrete omstendighetene, da særlig om:

  • Du er særkullsbarn? (I så fall har du rett til kreve arveoppgjør)
  • Dine foreldre var gift med hverandre da førstavdøde gikk bort, og om det er den første eller den siste av dine foreldre , som nettopp har gått bort?

 

Arv etter først avdøde forelder | Arv etter siste avdøde forelder

 

Bistand

Relaterte lovtekster:

Relatert materiell: