Hva gjør jeg? 

\"ArverettI kraft av ditt slektskap med avdøde vil du bare arve hvis din familietilknytning ikke er fjernere enn fetter/kusine.

Fjernere slektninger enn eventuelle barnebarn etter avdødes besteforeldre har ikke arverett etter loven.

Dette er ikke til hinder for at du i stedet kan være arveberettiget etter testament.