Hva gjør jeg?

Det forutsettes at avdøde ikke hadde skrevet testament.

Du tar bare arv hvis din fetter/kusine ikke etterlater seg:

  • ektefelle og/eller egne barn/barnebarn
  • foreldre
  • besteforeldre

ArverettFørst hvis den arveberettigede av dine foreldre også er borte kommer du inn som arving sammen med dine eventuelle søsken og mulige andre onkeler/tanter, eventuelt fettere/kusiner etter tidligere avdøde onkler/tanter.

Enten du overtar boet alene eller sammen med andre søsken, eventuelt også sammen med andre etterkommere etter dine besteforeldre, så gjelder dette:

 

Forsiktig med gjeldsovertagelse

OBS! Aller først: Hvis verdiene etter avdøde er mindre enn gjelden må du, for all del, ikke underskrive de vanlige skiftepapirene, ellers vil du automatisk bli personlig ansvarlig for all den gjelden som avdøde etterlater seg.

Er du i tvil om størrelsen på gjelden bør du rykke inn proklama. På den måten får du også eliminert krav som kreditorer ikke har anmeldt før utløpet av proklamafristen. Husk bare at skattekrav og pantegjeld ikke rammes av proklamaets preklusive virkning, så her må du for sikkerhets skyld sjekke direkte med skatteoppkreveren om avdøde har skattegjeld og med tinglysningsmyndighetene hva angår panteheftelser.

Hvis gjelden overstiger verdiene i boet, så bør du holde deg unna og la kreditorene og tingretten ordne opp i ”arv og gjeld”.

PrivatForutsatt imidlertid at boet er i pluss og at du/dere derfor vil overta boet, så må du/dere, for å komme til arven skaffe dere en skifteattest. Dette er et helt nødvendig dokument som viser at du/dere er berettiget til å ta hånd om boet, feks. ordne opp i forhold til banker, myndigheter, etc.

Du/dere trenger bare å fylle ut skjemaet "Erklæring om privat skifte av dødsbo" som du/dere antagelig allerede har fått fra begravelsesbyrået. Dette kan du/dere også få ved henvendelse til tingretten.

 

Trenger jeg advokathjelp?

Hvis du er enearving så er det sjelden nødvendig å benytte advokat, forutsatt at formues-situasjon etter avdøde er oversiktlig, Siden det hverken vil være andre arvinger som har konkurerende interesser, og antagelig heller ikke tvil om hva boet omfatter, så er dette noe du fint skulle greie på egen hånd.

Hvis dere er flere arvinger som har et innbyrdes godt forhold og samarbeider godt, så er det, forutsatt at dere ikke er mer enn en håndfull arvinger, neppe behov for å benytte eksterne resurser på bo-oppgjøret. Dere bør greit kunne bli enige om framgangsmåte og endelig fordeling av verdiene.

Vær imidlertid OBS. Selv om forholdet mellom dere som arvinger er godt så vil dødsboer etter fetter/kusine imidlertid ofte kunne innholde et stort antall arvinger som bor på forskjellige steder. Dette i seg selv gjør hele prosessen såvidt krevende at det bør vurderes om ikke det vil være mest hensiktsmessig å sette ut gjennomføringen av arveoppgjøret til profesjonelle.

SkiftetvistVær forsiktig hvis det allerede er en del uenighet mellom ulike griener og fraksjoner i familien, Konflikter og uvennskap kan svært lett oppstå. Husk at følelser og misforståelser ofte kan spille en stor, men ikke alltid like synlig, rolle i slike arveoppgjør. Erfaring viser at arveoppgjørene i familier hvor det fra før er indre motsetninger, dessverre lett fører til dyptgripende og hatpregede konflikter. I disse tilfellene vil det, nesten uten unntak, være mest fornuftig å overlate arveoppgjøret til en nøytral bobehandler.

 

Bistand

Relaterte lovtekster:

Relatert materiell: