ArvEkteskapet vårt har bestått fram til min ektefelle nå gikk bort, og vi var ikke separert. Vi hadde ikke særeie og min ektefelle etterlater seg ikke barn (særkullsbarn) fra tidligere forhold/ekteskap. Ektefellen min hadde heller ikke opprettet noe testament.


Hva gjør jeg?

Noe upresist, og som en røff hovedregel, kan en si at halvparten av nettoverdien av alt det dere tilsammen eier, under skiftet, i utgangspunktet vil bli betraktet som ditt. Følgelig omfatter boet etter din ektefelle bare den andre halvparten.

Boet vil bestå av en plusside (dvs. Verdiene) og en minusside (dvs.gjelden). Det er nettoarven, etter at gjelden er fratrukket, som utgjør den egentlige arven.1. Sjekk gjelden

AvdødesOBS! Aller først: Hvis verdiene etter avdøde er mindre enn gjelden må du, for all del, ikke underskrive de vanlige skiftepapirene, ellers vil du automatisk bli personlig ansvarlig for all den gjelden som avdøde etterlater seg.

Er du i tvil om størrelsen på gjelden så anbefales det at du rykker inn proklama. På den måten får du også eliminert krav som kreditorer ikke har anmeldt før utløpet av proklamafristen. Husk bare at skattekrav ikke rammes av proklamaets preklusive virkning, så her må du for sikkerhets skyld sjekke direkte med skatteoppkreveren om avdøde har skattegjeld. Heller ikke pantegjeld prekluderes ved proklama.

Hvis gjelden overstiger verdiene i boet, så bør du som nevnt holde deg unna og la kreditorene og tingretten ordne opp i ”arv og gjeld”.

I det følgende forutsettes at boet er i pluss (Dvs. at verdiene er større enn gjelden)2. Må jeg skifte? Hvilke alternativer har jeg?

EktemakensAller først må vi finne ut om du er enearving eller ikke.

Er du enearving?

 Hvis ektefellen din:

  • Hverken etterlater seg eget avkom, foreldre eller avkom etter disse, så arver du alt uansett hvor mye dette måtte være. Som enearving skal du da fylle ut skjemaet ”erklæring om privat skifte av dødsbo (overtagelse av arv og gjeld)".

  • Etterlater seg barn, barnebarn eller oldebarn så vil du være ene-arving hvis arven viser seg ikke å overstige kr 360 272 (4 ganger grunnbeløpet i folketrygden pr. 1.5.2015). Denne summen utgjør den minimumsarv som du, som ektefelle, er berettiget til.

  • Bare etterlater seg foreldre eller avkom etter disse så vil du være ene-arving hvis arven viser seg ikke å overstige kr 540 408 (6 ganger grunnbeløpet i folketrygden pr. 1.5.2015) Siden ektefellen din ikke har barn er dette den minimumsarven som du under alle omstendigheter har krav på.

Hvis du er berettiget til å overta arven som enearving fordi arven ikke overstiger beløpsgrensene ovenfor så skal du, i tillegg til å fylle ut skjemaet ”erklæring om privat skifte av dødsbo”, også fylle ut et eget skjema som skal inneholde en enkel oppstilling over verdiene i boet.


RettHvis du ikke er enearving

Selv om du ikke er enearving så vil du, i kraft av å være ektefelle, kunne velge å la være å skifte og i stedet gjøre bruk av ordningen med uskifte. I realiteten blir dette, langt på vei, det samme som om du hadde overtatt boet som enearving.

  • Du trenger ikke noe samtykke av barna dine, eller andre slektninger for å kunne sitte i uskifte.
  • Hvis du velger å sitte i uskifte står du stort sett helt fritt mht. hvordan du disponerer verdiene i uskifteboet. Du kan godt bruke opp samtlige verdier om du måtte ønske det. Det eneste du ikke kan gjøre er å gi bort (omfatter gavesalg) fast eiendom eller uvanlig store gaver. Du kan heller ikke forfordele barna, feks. gi arveforskudd til en og ikke til de andre.
  • Hvis du skal gifte deg på nytt så vil du måtte skifte først.

 

I tillegg til det som her er nevnt så inneholder reglene omkring uskifte en rekke enkeltbestemmelser som det kan være naturlig å ta i betraktning før du bestemmer deg for denne løsningen. For nærmere informasjon om disse kan du å ta kontakt med din lokale tingrett og/eller din advokat.


EktefellensHvis du velger å skifte, så arver du, hvis ektefellen din har avkom (barn, barnebarn eller oldebarn) ¼ av det vedkommende etterlater seg (dog minimum kr 360 272 (4 ganger grunnbeløpet i folketrygden pr. 1.5.2015).

Mangler ektefellen din slike direkte etterkommere, så arver du ½ av verdiene etter ektefellen din (dog minimum  kr 540 408 (6 ganger grunnbeløpet i folketrygden pr. 1.5.2015)). Dette er situasjonen hvis ektemaken din, i stedet for avkom, bare etterlater seg foreldre eller avkom etter disse.

Er den eneste slekten til din avdøde ektefelle dennes besteforedre eller avkom etter disse så arver du, som tidligere nevnt, det hele.

 

3. Fyll ut og signer skifteskjemaer

SkifteattestFor å komme til arven må du enten skaffe deg en skifteattest eller uskifterattest. Dette er et helt nødvendig dokument som viser at du er berettiget til å ta hånd om boet.

Du trenger bare å fylle ut skjema(ene) som du antagelig allerede har fått fra begravelsesbyrået. Dette kan du også få ved henvendelse til tingretten. Vær imidlertid oppmerksom på et par ting:

Når du har innlevert det aktuelle skjemaet til tingretten så vil du etter kort tid få skifteattest, alternativt uskifteattest. Attesten er ditt fysiske bevis og legitimasjonsdokument i forhold til de banker, forsikringsselskaper, offentlige instanser etc. når du skal ordne opp i sakene etter din avdøde ektefelle.

 

Vil jeg ha behov for advokathjelp?

Nei, som hovedregel er det unødvendig. Dette er så oversiktlig at du ikke vil ha store problemer med å ordne opp i sakene på egen hånd. Kontakt i stedet din lokale tingrett. Der vil du få den hjelp du trenger, uten kostnader.

Unntak kan gjelde hvis dere hadde særeie eller hvis ektefellen din har barn som ikke er ditt (særkullbarn) eller det er verdier av betydning i boet som dere hadde før dere giftet dere, eller som dere senere har mottatt i arv eller gave. Likeledes kan vurderingen knyttet til uskifte noen ganger inneholde advokatmat .

 

Bistand

Relaterte lovtekster:

Relatert materiell: