Etter norsk arverett og internasjonal privatrett vil verdier i utlandet tilhørende et norsk dødsbo fordeles etter norske arveregler. Men i visse tilfeller vil arvereglene som gjelder for fordelingen av verdien være bestemt av hvilket land verdien befinner seg i. Dette forekommer i første rekke ved arv av fast eiendom, men vil også kunne gjelde for andre verdier. 

Internasjonal arv- og skifterett er et komplekst område og vil i de aller fleste tilfeller kreve bistand fra advokat. Advokatfirmaet Schjølberg, som driver arvehjelpen.no, er ett av svært få advokatfirmaer i Norge som spesialiserer seg innen internasjonale arvesaker. Advokatfirmaet Schjølberg kan nås på telefon +47 22 33 66 82 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.