Disse nettsidene er opprettet av Advokatfirmaet Schjølberg med tredve års erfaring innen arv og skifte.

Arvesaker og arveoppgjør krever mer enn noen få enkle svar. For å lykkes med arv og skifte trenger arvinger en nøytral og erfaren medhjelper. Vi vet hvor viktig og unik en arvesituasjon er. Derfor bruker vi all vår kompetanse og rutine for å sikre at arvingene i de dødsboer vi har til behandling oppnår de aller beste løsningene. Besøk advokatfirmaets nettside for ytterligere informasjon om våre tjenester.

 

Advokatfirmaet Schjølberg

Telefon: 22 33 66 82 

eller 

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Spørsmål

Om du befinner deg i et arveoppgjør har du helt sikkert spørsmål som ikke er besvart på disse sidene. Eller kanskje har du spørsmål om arv fordi du ønsker å være føre var. I begge tilfeller: Ikke nøl med å ta kontakt. Dette er en situasjon de fleste bare befinner seg i en eller to ganger iløpet av livet, vi jobber med det til daglig.  

Ring oss eller send en e-post om du skulle ha spørsmål.

 


Arveoppgjør

Målet med informasjonen om arv og arveoppgjør på vår nettside er å gjøre deg fortrolig med hovedelementene i prossessen. Hensikten er at nettsiden vil være et godt første steg på veien.

Det er ikke til å komme unna at arveoppgjør i teori og praksis er veldig forskjellig. Arveoppgjør har en egen evne til å skape konflikter i din nærmeste familie. Mangelen på kompetanse, sterke interessemotsetninger og enda sterkere følelser er en farlig blanding. Hvis dere er to eller flere arvinger anbefaler vi et profesjonellt arveoppgjør. På denne måten reduserer dere faren for konflikter, usikkerhet, bekymringer og minimerer tapsrisikoen.

Vår lange erfaring med arveoppgjør vil sikre dere et 100 % nøytralt og korrekt skifte, et skifte som går så raskt det lar seg gjøre, og hvor alle parter vil bli holdt jevnlig oppdatert. Dette er den absolutt mest kosteffektive måten å sikre et ryddig og smertefritt arveoppgjør på. Ring oss eller send en e-post for mer informasjon om våre arveoppgjør.


Generelle arvesaker

Vi har bred erfaring innen arverett, herunder prosedyre av arvesaker for domstolene, og ser gjerne på din sak. Som et første steg på veien setter vi som regel opp et møte hvor vi sammen, i ro og mak, kan gå gjennom din/deres sak, hva vi kan hjelpe med og hva dere ønsker å gjøre selv. 


Kostnader

Kostnadene ved et profesjonellt arveoppgjør står ofte i sammenheng med boets størrelse. Mange frykter at det å involvere en advokat vil resultere i redusert arv og uoverkommlige advokatregninger. Denne frykten er oftest ubegrunnet. I forhold til de store verdier som ofte står på spill utgjør kostnadene til bobehandling kun en mindre del av det hele. Kostnadene blir belastet boet og utgjør en egen post i den sluttoppstillingen som arvingene får tilsendt for godkjenning når bobehandlingen avsluttes. Med andre ord blir ikke den enkelt arving fakturert. 

Ved rådgivning/retthjelp i arvesaker beregnes salæret som regel etter timesats kr 1 600 + mva. pr. time. I spesielt komplekse saker innen våre særlige kompetanseområder vil timesatsene imidlertid kunne overstige de vanlige satsene. For øvrig vil sakens art, behovet for særlig fagkompetanse, de verdier oppdraget gjelder, tidsrammer og oppnådde resultater være av betydning for beregningen av salæret.

 

Advokatfirmaet Schjølberg - Kontakt informasjon

Telefon:
 22 33 66 82
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (Legg gjerne ved telefonnummer for raskest mulig svar)
Nettside: www.s-law.no  

Telefontid: 09.30-16.00

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 7
0160 Oslo 

Postadresse:
Postboks 1816 Vika
0123 Oslo