Hvordan forholder jeg meg til det rent arvemessige?

ForeldresDet forutsettes at avdøde ikke hadde skrevet testament.

Først av alt: Hvis avdøde var voksen og selv etterlater seg ektefelle og/eller egne barn, så vil kun disse være arvinger. Ektefellen eller barna til avdøde vil da selv ta hånd om situasjonen og det er intet du behøver å foreta deg.

Unntak kan gjelde hvis avdøde kun etterlater seg ektefelle. Da vil du, hvis ikke ektefellen velger å overta boet i uskifte, likevel være aktuell som arving:

  • Ektefellen har, i en slik situasjon, som sin arv, krav på halvparten av verdiene som ditt barn etterlater seg, dog minimum 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, kr 540 408 (pr. 1.5.2015).
  • Du og avdødes andre forelder vil sammen ha krav på den andre halvparten.
  • Hvis den andre forelder er død så går hele denne andre halvparten til deg.

 

Hvis avdøde verken etterlater seg ektefelle eller eget avkom?

Da vil du ha krav på halvparten av de nettoverdier som ditt barn etterlater seg. (Den andre halvparten går til den den andre forelderen)

Hvis den andre forelder er død og ikke etterlater seg barn så går hele arven til deg. Enten du overtar boet alene eller sammen med avdødes andre forelder/eventuelt med dennes barn (hvor avdødes andre forelder også har gått bort), så gjelder dette:

 

Forsiktig med gjeldsovertagelse

AvdødesOBS! Aller først: Hvis verdiene etter avdøde er mindre enn gjelden må du, for all del, ikke underskrive de vanlige skiftepapirene, ellers vil du automatisk bli personlig ansvarlig for all den gjelden som avdøde etterlater seg.

Er du i tvil om størrelsen på gjelden bør du rykke inn proklama. På den måten får du også eliminert krav som kreditorer ikke har anmeldt før utløpet av proklamafristen. Husk bare at skattekrav og pantegjeld ikke rammes av proklamaets preklusive virkning, så her må du for sikkerhets skyld sjekke direkte med skatteoppkreveren om avdøde har skattegjeld og med tinglysningsmyndighetene hva angår panteheftelser.

Hvis gjelden overstiger verdiene i boet, så bør du holde deg unna og la kreditorene og tingretten ordne opp i ”arv og gjeld”.

Forutsatt imidlertid at boet er i pluss og at du/dere derfor vil overta boet, så må du/dere, for å komme til arven skaffe dere en skifteattest Dette er et helt nødvendig dokument som viser at du/dere er berettiget til å ta hånd om boet, feks. ordne opp i forhold til banker, myndigheter, etc.

Du/dere trenger bare å fylle ut skjemaet "Erklæring om privat skifte av dødsbo" som du/dere antagelig allerede har fått fra begravelsesbyrået. Dette kan du/dere også få ved henvendelse til tingretten.

SkifteattestNår du/dere har innlevert det aktuelle skjemaet til tingretten så vil du/dere etter kort tid få tilsendt en skifteattest. Dette dokumentet er et helt nødvendig legitimasjonsdokument i forhold til de banker, forsikringsselskaper, offentlige instanser etc. når du/dere skal ordne opp i sakene etter dine avdøde foreldre.

 

Trenger jeg advokathjelp?

Hvis den andre forelder er død og du er enearving så er det sjelden nødvendig å benytte advokat, forutsatt at formues-situasjon etter avdøde er oversiktlig, Siden det hverken vil være andre arvinger som har konkurerende interesser, og antagelig heller ikke tvil om hva boet omfatter, så er dette noe du fint skulle greie på egen hånd.

Hvis dere er to foreldre som har et innbyrdes godt forhold og samarbeider godt, så er det også liten grunn til å benytte eksterne resurser på bo-oppgjøret. Da blir dere greit enige om framgangsmåte og endelig fordeling av verdiene.

Husk at dere to, etter reglene skal arve like stor part hver.

Hvis du og avdødes andre forelder har et anstrengt forhold, så vil det i de fleste tilfeller være mest fornuftig å overlate booppgjøret til en nøytral bobehandler .