AvkortingArveforskudd (betydelige gaver/pengebeløp som arvelateren har gitt i levende live) fører som hovedregel ikke til avkortning når arvelateren senere dør.

Unntak kan imidlertid, i noen tilfeller, gjelde for arvelaterens livsarvinger (dvs. Arvelaterens avkom i rett nedadgående linje, barn, barnebarn, oldebarn). Ved betydelige gaver skal, etter loven, avkortning skje:

  1. Hvis arvelateren har bestemt at avkortning skal skje, eller
  2. Hvis det godtgjøres at avkortning vil være i samsvar med arvelaterens forutsetninger.

Faller den betydelige gaven inn under et av de 2 nevnte unntakene skal beløpet (verdien da gaven ble gitt, eller den verdi arvelateren har bestemt) trekkes fra i det oppgjøret til den aktuelle arvingen, slik at livsarvingene blir stilt likt.


Bistand

Relaterte lovtekster:

Relatert materiell: