F.o.m 1.1.2014 er arveavgiften fjernet. For alle arvefall etter 1.1.2014 eller utbetaling fra/oppgjør av uskiftebo etter 1.1.2014 beregnes det således ikke lenger avgift.  Selv om det ikke kreves arveavgift er det likevel viktig at den som har mottatt arveoppgjør eller gave fører dette opp i sin selvangivelse for året arven eller gaven ble mottatt. 

 

For arvefall før 1.1.2014 gjelder fremdeles de gamle satsene:

Av arv og gaver til arvelaterens/giverens barn, fosterbarn - herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/giveren - og foreldre, svares:

Av de første 470.000 kroner           intet 
 Av de neste 330.000 kroner 6 %
 Av overskytende beløp 10 % 

 

 

 

          Av arv og gaver som går til andre enn til barn/foreldre som angitt ovenfor, svares: 

 Av de første 470.000 kroner           intet 
 Av de neste 330.000 kroner 8 %
 Av overskytende beløp 15 %

 

 

    
 

Fradrag for begravelseskostnader og utgifter til gravsted er 41 061 kroner (1/2 G). Fullt fradrag gis også hvis utgiftene er høyere enn 41 061 kroner, men disse må i så fall dokumenteres.

Utgifter til dokumentavgift og tinglysing kommer særskilt til fradrag. 

Fradrag etter arveavgiftsloven § 17 for avgiftspliktig som ikke har fylt 21 år settes til 82 122 kroner (1 G) pr. år. 

Avgiftsgrunnlaget rundes nedover til nærmeste tall som kan deles med 1 000.