Hva gjør jeg?

Som legatar har du som hovedregel ingen innflytelse over bobehandlingen. Det fine er at du – i motsetning til en arving - heller ikke har noe ansvar for gjelden i boet eller for at de andre legatarene får sitt.

Vær OBS på at arvingen(e) i boet plikter å gjøre opp legatarene umidelbart etter at de har fått rådigheten over boet. Hvis det oppstår forsinkelser kan det bli aktuelt for deg å kreve å bli holdt skadesløs.

 

Trenger jeg advokathjelp?

Nei, vanligvis er dette helt ukomplisert. Husk bare på at du må sende inn arvemelding til skattefogden i forbindelse med arveavgiftsberegningen.

Hvis du som legatar mottar en vesentlig del av boets midler kan det være formålstjenelig å benytte advokathjelp.

 

Relaterte lovtekster:

Relatert materiell: