ArverettHva gjør jeg?

Hvis du er enebarn og formues-situasjon etter lengstlevende er oversiktlig, så er det sjelden nødvendig å benytte advokat. Siden det hverken vil være andre arvinger som har konkurerende interesser, eller tvil om hva boet omfatter, så er dette noe du fint skulle greie på egen hånd.

Hvis dere er flere søsken som har et innbyrdes godt forhold og samarbeider godt, så er det også liten grunn til å benytte eksterne resurser på bo-oppgjøret. Da blir dere greit enige om framgangsmåte og endelig fordeling av verdiene.

Husk at du og dine helsøsken, etter reglene skal arve like stor part hver, men at det kan oppstå unntak knyttet til søsken som ennå ikke er ferdig med skolegangen eller det kan bli aktuelt med avkorting i arven til søsken som tidligere har mottatt forstrekninger fra foreldrene.

Selv om du er enebarn eller dere er flere samstemte søsken så pass på at du:

  • Ikke underskriver "erklæring om privat skifte av dødsbo" uten at du er 100 % sikker på at verdiene i boet er større enn gjelden. Hvis du er i tvil om boets stilling så rykk inn preklusivt proklama først. Først når proklamafristen er ute vil du kunne vite sikkert. Vær imidlertid oppmerksom på at pantegjeld og skattekrav ikke rammes av proklama.
  • Får fyllt ut og sendt inn arvemelding til skattefogden.

AvdødesEr det imidlertid et anstrengt forhold mellom dere søsken bør man trå varsomt for å unngå konflikter og uvennskap. Husk at følelser og misforståelser ofte kan spille en stor, men ikke alltid like synlig, rolle i slike oppgjør. Erfaring viser at arveoppgjørene i søskenflokker hvor det fra før er indre motsetninger, dessverre lett fører til dyptgripende, hatpregede og uløselige konflikter. I disse tilfellene vil det være mest fornuftig å overlate booppgjøret til en nøytral bobehandler .

 

Bistand

Relaterte lovtekster:

Relatert materiell: