FørstavdødeHva bør jeg gjøre?

Med mindre foreldrene dine ikke var gift, eller du er særkullsbarn, er det ikke noe spesielt du bør gjøre. Gjenlevende ektefelle tar hånd om det hele og arvesituasjonen vil, for din del, først oppstå når den siste av dine foreldre er gått bort.


Advokathjelp?

Nei, så lenge vi står ovenfor normalsituasjonen basert på at dine foreldre var gift fram til den første av dem nå gikk bort (for mer, se arv etter ektefelle) vil det i de fleste tilfeller ikke være påkrevet å engasjere advokat.

Unntak kan gjelde hvis du er særkullsbarn etter den ektefellen som har gått bort. Det vil si at bare den avdøde, og ikke den gjenlevende ektefelle, er en av dine foreldre. Denne typen skifter betegnes ofte som sammensatte skifter. I disse tilfellene vil det som regel være nødvendig å bruke advokat for å få kartlagt boets stilling og din arv på en forsvarlig måte. Dessverre er det slik at sammensatte skifter utgjør de vanskeligste og mest konfliktfylte skiftene. Derfor er det ikke uvanlig at begge parter, altså gjenlevende ektefelle/steforelder og særkullsarvingene, er representert ved egen advokat gjennom hele skifte. Dette er som regel helt nødvendig for å sikre partenes rettigheter og, ikke minst, en stødig progresjon gjennom dødsboskiftet. 


Bistand

Relaterte lovtekster:

Relatert materiell: