ARV OG ARVEOPPGJØR - PRAKTISK INFORMASJON

 

På disse nettsidene finner du informasjon som kan være til nytte for deg som arving.

Arv utgjør ofte store verdier. Fordeling av arv gjennom skifte er derfor en viktig faktor i privatøkonomien. De færreste opplever å få formuen sin forsterket gjennom et arveoppgjør mer enn et par ganger i livet. Skaff deg så tidlig som mulig, et minimum av grunnleggende kunnskap om arv og fordeling av arv.


Ved en arvefordeling er det viktig at du som arving vet hva du skal gjøre for å:

  • sikre dine arverettigheter i arveoppgjøret
  • unngå at en medarving, under skifte, styrer arvefordelingen ut i fra sin egeninteresse
  • unngå tap ved deling av arv
  • unngå urettferdig forfordeling på skifte
  • bevare gode relasjoner til medarvinger. Dette er viktig fordi arveoppgjør stadig fører til konflikt, misnøye, dyp splittelse og regulær fiendenskap innad i familier.

 

På disse nettsidene finner du informasjon som kan være til nytte for deg som arving.


Disse nettsidene er opprettet av Advokatfirmaet Schjølberg som en utpreget praktisk veiledning for arvinger og et aller første skritt på veien. Vi håper nettsidene vil gi svar på dine spørsmål og at den praktiske veiledningen kan være til nytte for deg.
 
Skulle du imidlertid ha et arverettslig spørsmål eller problem som du ikke får skikkelig svar på gjennom disse sidene har vi tredve års erfaring med arv og skifte og vil selvfølgelig kunne være behjelpelig med alt fra korte svar på enkle spørsmål (som regel helt uten kostnad) og generell arverettslig rådgivning til profesjonell bobehandling av arveoppgjør eller prosedyre for domstolene.
 
** VIKTIG MELDING - 1/1-2014 - For all arv etter dødsfall, eller utbetalinger/oppgjør av uskiftebo, etter 1.1.2014 beregnes det ikke arveavgift. For alle dødsfall før 1.1.2014 beregnes imidlertid arveavgift etter de tidligere satsene.


Har du et arverettslig problem?

Ta kontakt på 22 33 66 82 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Advokatfirmaet Schjølberg

 

 

Husk, nettsiden er kun ment som en røff og utpreget praktisk veiledning. Det tas forbehold om at nettsiden kan inneholde feil og mangler.